Björklund - skolans fiende nr 1 (?)

image145Jag blir så trött, och stött, av Björklunds ångvältspolitik!

Är det inte konstigt att utbildningsminstern struntar i vad lärarfacken och de flesta lärare tycker och totalvägrar att ta in argument och information?

"Från och med höstterminen ska skriftliga omdömen om elever bli obligatoriska från årskurs ett. Det meddelade utbildningsminister Jan Björklund vid en pressträff i dag." (SvD, Expressen, AB)

"Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund ger utbildningsminister Björklunds beslut att införa betygsliknande omdömen från årskurs ett underkänt. - Det är beklagligt att regeringen fattar beslut i frågan trots att lärarorganisationerna krävt en uppgörelse över blockgränserna, säger Eva-Lis Preisz ordförande i Lärarförbundet. (AB)

"- Sverige måste lämna flumskolan bakom sig genom ökat fokus på kunskapsresultat där man mäter vad eleverna lär sig," (DN) säger Björklund. Smidigt, ministern, smidigt! Kör över facken som organiserar nästan samtliga lärare och passa på att förolämpa hela lärarkåren samtidigt!

Vad jag anser i betygsfrågan har jag skrivit utförligt om i flera inlägg tidigare, främst i inläggen: "Skoldebatt del 1 - betyg och prov" och "Hård strid om skolbetygen". Sammanfattningsvis kan man säga att jag tycker att det är en nonsensfråga när det gäller vinsten. Det som beskrivs som anledning till det nya förslaget gör vi redan; de individuella utvecklingsplanerna som alla elever får och åtgärdsplanerna som skrivs om en elev inte når målen räcker. Problemet med förslaget är att det finns en risk att föräldrar och elever får sämre information än tidigare, eftersom det är bra mycket lättare att skriva ett "betygsliknande omdöme".

Några andra problem är risken att förslaget rivs upp vid ett maktskifte, med stor förvirring som följd, kostnaderna att utbilda all personal i de nya rutinerna och att det inte finns några färdiga kriterier att grunda betygen på. Som det är nu så anger vi om eleven når målen eller inte, men graderar inte hur väl de når målen.

Det finns också några viktiga frågor kvar att reda ut:

Ska man verkligen ha betyg i skolans alla 16 ämnen redan i år 1, och hur ska man i så fall hinna lära sig läsa, skriva och räkna?

Ska dokumenten vara en offentlig handling, och vad kan vi i så fall skriva i dem?

Är ens alla allianspartier med på det här? I huvudledaren i DN kunde man 3/1 läsa:
"De borgerliga partierna är överens om betyg från årskurs 6. Betyg i årskurs 1 har inte ens diskuterats."

Länkar till andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Kommentarer
Postat av: Kevin

Hur länge sen var det du gick i skolan? jag är 16 år för tillfället och jag tycker att han gör rätt, många barn måste lära sig när de är små hur de ska uppföra sig och inte orsaka trubbel, att de inte ska skita i plugg fram tills 8:an
Jag tycker att detta är ett steg framåt inom skolpolitik.
Det är rätt att det krävs fler lärare, men varför vill inte folk bli lärare i grundskolan?
Det är för att eleverna inte har lärt sig hur de ska uppföra sig under lektionerna utan bara stör alla andra elever och går lärarna på nerverna.
Så detta förbättrar det även för lärarna.

2008-01-15 @ 22:49:52
Postat av: Nalval

Det viktigaste är väl inte vad lärare och facket tycker? Det viktigaste är ju vilka möjligheter man ger familjerna att underlätta för sina barna att studera och sedan få ett bra betyg senare då det gäller!

Tidigt betyg ger elev och lärare möjlighet att att på ett tidigt stadium börja sätta betyg på ett likartat sätt, och att upprätta normer för hur det ska gå till och hur man ska göra för att få ett bra betyg.

Det blir enklare för föräldrarna att ge en belöning (tex VG ger 100 kr, MVG ger 200). Klart, tydligt, enkelt och ingen flum!

2008-01-15 @ 23:12:30
Postat av: Christer

Roligt att du engagerar dig Kevin! VG för det! :-)

Jag "går i skolan" varje dag, eftersom jag är lärare. Jag har jobbat på både låg- och mellanstadiet och de senaste sex åren på högstadiet.

Min åsikt om betygen grundar sig mest i att jag anser att det är själva informationen till föräldrarna och eleverna som är viktig, och den informationen tycker jag redan nu är ganska tydlig. Risken är att den blir otydligare med betyg, eftersom det är lättare att klottra ner en siffra på ett papper än att beskriva med ord hur det går för eleven och vad han/hon behöver göra bättre.

Det du beskriver med att vissa elever skiter i att plugga och att de inte uppför sig under lektionerna har jag upplevt som ett större problem under år 8 och 9, när de får betyg, än under tidigare år. Var det inte så på din skola?

Men det som gör mig mest upprörd är inte själva betygsfrågan, det är att utbildningsministern struntar i vad lärarfacken och lärarna säger. Jag tror att alla hade gått med på förslaget utan problem om det hade gällt betyg från år 6 och tydligare information i år 1-5 (vilket ändå är nästan klart eftersom de håller på att skriva en ny läroplan).

Men visst har du rätt i att det kommer att bli bra med betyg för vissa elever, och det kan t o m medföra att vissa skolor blir bättre med sin information. Jag tycker bara att det kunde ha ordnats på ett annat sätt (bättre kontroll från skolverket), men det är ingen lätt fråga!

2008-01-15 @ 23:34:51
URL: http://christermagister.blogg.se/
Postat av: Christer

Nalval: Jag håller med om att det viktigaste är "vilka möjligheter man ger familjerna att underlätta för sina barn att studera", men jag tror att den informationen som redan ges är tydligare än betyg (se ovan) om det sköts på rätt sätt. Vi har redan bra regler om det här, och om de inte följs så är det skolverkets uppgift att tvinga skolorna att rätta till bristerna.

Att "sätta betyg på ett likartat sätt, och att upprätta normer för hur det ska gå till" är ett jätteviktigt arbete! Men inriktningen på undervisningen i år 1-5 skiljer sig ganska mycket från den i år 6-9, vilket jag tycker att den ska göra. Därför tycker jag att det hade varit lämpligare att gå med på en uppgörelse som alla kunde skriva under på, alltså betyg från år 6.

2008-01-15 @ 23:45:55
URL: http://christermagister.blogg.se/
Postat av: Lärare

Jag är lärare och trött på flumpedagogiken och lögnerna om skolan. Den svenska skolan var BÄTTRE förr!
Ingen lärare med några få års erfarenhet kan försvara flumskolan. Den ökar utslagningen och skapades av bland andra Göran Persson.
All heder åt Björklund! Han vågar ta debatten, men var finns Mona Sahlins svar? Varför försvara hon inte den svenska skolmodellen?

Felet med svensk skola är otrygghet, oro, dålig lärarutbildning, otydliga läroplaner, avsaknad av regelverk, vinsintressen, bristande ledarskap osv.
Listan kan göras lång, men nu räcker det. Jag är inte ensam om att kritisera skolan. Endast om man vågar lyfta fram felen och bristerna i utbildningsväsendet kan skolan bli bättre.

Om man sticker huvudet i sanden varken ser man eller hör man. Lyft blicken och arbeta för EN SKOLA FÖR ALLA!

2008-01-15 @ 23:54:31
Postat av: Lärare

Christer skriver "Men det som gör mig mest upprörd är inte själva betygsfrågan, det är att utbildningsministern struntar i vad lärarfacken och lärarna säger".

Blanda inte ihop fackpamparna och lärarna. De står inte för samma åsikter. Fackets ledare skor sig och skiter i hur lärare har det. Mina många års erfarenheter av Lärarförbundet är att det leds av roffare och ibland oärliga egoister. De lyfter löner som ligger över 60.000 kr i månaden.

Lärarförbundets f.d. ordförande Christer Romilsson var först långt ute på vänsterkanten och sedan stöd till SAP:s skolpolitik. Han förrådde lärarna vid kommunaliseringen. Idag har våra elever en ojämlik skola där marknadsintressen råder. FY FAN FÖR LÄRARFÖRBUNDET. På min skola benämner vi det som STORA SATAN!

2008-01-16 @ 00:01:41
Postat av: Christer

Lärare: Jag håller med dig på samtliga punkter, men vad har det med det här inlägget att göra? Jag tror ju inte att tryggheten och tydligheten ökar av att utbildningsministern kör över lärarfacken och av att reglerna kanske ändras om ett par år igen!

Jag tror inte heller att betyg i år 1-5 underlättar situationen. Ska något göras på den fronten så är det bättre kontroller av att skolorna verkligen sköter de individuella utvecklingsplanerna och åtgärdsplanerna. Det är redan på gång, se mitt inlägg "Betyg på skolorna":

http://christermagister.blogg.se/1197495694_betyg_p_skolorna.html

Vad jag mer har skrivt om skolan hittar du enklast i inlägget "Skolavgift", eftersom jag la in fler länkar där.

http://christermagister.blogg.se/1200035275_skolavgift.html

Jag har visserligen grus i ögonen just nu, men det är för att jag är trött och inte för att jag har haft huvudet i sanden!

God natt!

2008-01-16 @ 00:08:25
URL: http://christermagister.blogg.se/
Postat av: Christer

Jag förstår faktiskt inte hela den här debatten! Det verkar som att inga inblandade har en aning om vad som egentligen gäller!

Alla som påstår sig vara för betyg, även Björklund, beskriver något som redan finns när de förklarar varför de är för betyg. Vi har redan skriftliga omdömen i grundskolan, de kallas "individuell utvecklingsplan", och vi har även en sorts betyg. Det skrivs en åtgärdsplan om en elev inte når målen.

Det enda nya i Björklunds förslag är att man kan sätta en siffra på elevens kunskaper i stället för att beskriva det med ord, vilket jag är rädd kommer att innebära att informationen blir sämre i stället för bättre.

Skolverket:

"Varje elev i grundskolan ska ha en individuell utvecklingsplan. Utvecklingsplanen ska vara framåtsyftande och utgöra ett aktivt verktyg i elevens lärandeprocess och den ska utgå från elevens förmågor, intressen och starka sidor.

Läraren ansvarar för att utvecklingsplanen tas fram tillsammans med eleven och föräldrarna. Vid utvecklingssamtalet ska läraren i den individuella utvecklingsplanen skriftligen sammanfatta vad som behövs på kort och lång sikt för att eleven ska kunna nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Utvecklingsplanen kan även innehålla överenskommelser mellan lärare, elev och föräldrar. Planen följs upp med jämna mellanrum och utvärderas och revideras vid nästa utvecklingssamtal.

Syftet med individuella utvecklingsplaner är att de ska stärka uppföljningen för den enskilda eleven i skolan och bidra till att fler utvecklas i riktning mot de nationella målen. Den ska ge eleven ökat inflytande och ansvar över sitt lärande. Den ska konkret beskriva vilka insatser skolan ska göra för att eleven ska utvecklas i riktning mot skolans mål. Den individuella utvecklingsplanen skapar också kontinuitet för eleven vid byten av exempelvis lärare eller skola.

För att stödja skolor i arbetet med att upprätta individuella utvecklingsplaner finns Skolverkets "Allmänna råd och kommentarer - Den individuella utvecklingsplanen" (SKOLFS 2006:10)."

2008-01-17 @ 09:22:11
URL: http://christermagister.blogg.se
Postat av: Vera

Det skulle vara jättekul om du ville anta min utmaning!

http://verasvarld.blogspot.com/2008/01/utmaning.html

2008-01-17 @ 15:37:41
URL: http://verasvarld.blogspot.com/
Postat av: livelev

Hej, Christer.

Jag är lärarstudent, men jag är inte alldeles purung och har varit med i arbetslivet ett bra tag.

Jag förstår uppriktigt inte vad Björklund vill. Och jag känner inte igen bilden av barnen.

Visst. Tonåringar kan vara skitjobbiga, men det är väl inget nytt. Redan Sokrates klagade på ungdomen, och hittills har det gnället inte slutat någon gång under historiens gång.

Hur situationen ser ut i klassrummet är väl ändå inte elevens ansvar, utan lärarens. Kan man inte hålla ordning i en klass med 7-åringar så passar man kanske inte så bra som lärare.

Själv har jag aldrig upplevt några som helst problem med mina elever, varken på högstadiet eller gymnasiet. Det handlar ju om hur jag förhåller mig till mina elever - det är ju det som är själva det yrkesspecifika. Vem som helst kan sätta ett barn med en bok, men långt ifrån alla kan stimulera intresset för att läsa i den boken.

Uppriktigt sagt så är jag rätt så less på lärare som skyller sina egna tillkortakommanden på sina elever.
Och jag tycker att Björklund är en riktig fegis som stämmer in i den klagokören istället för att stärka lärarrollen.

2008-01-20 @ 01:13:17
URL: http://blogg.passagen.se/livelev
Postat av: Janis

Lärare: ?Jag är lärare och trött på flumpedagogiken och lögnerna om skolan. Den svenska skolan var BÄTTRE förr!?

VAD är flumpedagogik? Ett begrepp på allas läppar, men vad betyder det egentligen?! Jag förstår ärligt talat inte vad detta ord står för
? för det är väl inte den människosyn de har som kritiserar Björklund & Co och som speglar sig i synen på när betyg ska ges, och i synen på vad som är ?ordning? och vad som bara är trams? I så fall väljer jag att vara flummig?

Lärare: Felet med svensk skola är otrygghet, oro, dålig lärarutbildning, otydliga läroplaner, avsaknad av regelverk, vinsintressen, bristande ledarskap osv.

Ja, trygghet är viktig, men alldeles säkert är den inte helt frånvarande, överallt i hela den svenska skolan ? det är ett problem som förekommer, bland många andra. Och olika är problemen på olika skolor. ?Den dåliga lärarutbildningen?, då ? vilken är den? Den nya som endast funnits i några år och inte står för mer än en bråkdel av den totala lärarkåren? När var lärarutbildningen bra, eller har den alltid varit dålig? Går det att skylla på utbildningen utan at ta hänsyn till personen? Jag har sett lärare i alla åldrar som varit ?dåliga? likaväl som jag sett lärare i alla åldrar och från olika tiders lärarutbildningar, alltså) vara fantastiska. (Och vad är då en dålig lärare? Det kanske inte alltid är så självklart ?)

Livelev: ?Hur situationen ser ut i klassrummet är väl ändå inte elevens ansvar, utan lärarens. Kan man inte hålla ordning i en klass med 7-åringar så passar man kanske inte så bra som lärare.?

Helt rätt! Det är ett problem att även om det visar sig att man som lärare inte fixar klassrums-situationen så jobbar man kvar, år efter år. Och om man lyckas hålla ordning så kan problemet i stället vara att man tappat engagemanget ? och att oengagerade människor arbetar med unga människor ? det är INTE bra!

Det finns många problem men jag tror inte att de är så enkla eller klart urskiljbara att de kan defineras med några få ord som gäller för HELA skolan. Och det finns många fungerande skolor, eller fungerande undervisning i enskilda klassrum. Varför inte lära av dem ? i stället för att skrika på "ordning och reda och betyg på fredag"? Jag är alldeles, alldeles säker på att det skulle vara så mycket mer konstruktivt. Och balanserat.

2008-01-20 @ 16:03:16
Postat av: Christer

Livelev: Jag tror faktiskt inte att Björklund är ute efter något annat än det som redan finns i skolan. Han är antingen dåligt insatt i vilka regler som redan finns, eller ute efter billiga poäng genom att ta åt sig äran av något som redan finns.

Han förstår nog inte heller de negativa konsekvenser som hans tillägg medför.

Jag tror inte att det är många som jobbar inom skolan som känner igen bilden han målar upp! Förutom den negativa bilden han målar upp av eleverna så dumförklarar och förolämpar han ju hela lärarkåren! Som om vi inte skulle veta vilka elever som behöver hjälp utan prov och som om vi inte skulle kunna förmedla det till föräldrarna utan betyg!

Janis: När de talar om flumpedagogik verkar det innefatta allt som inte är ren korvstoppning! Har du läst "Kurranz" inlägg "Den Herren älskar..."? Riktigt skoj!

http://kurranz.blogg.se/1200479808_liberala_reformer_i_s.html

2008-01-20 @ 22:27:23
URL: http://christermagister.blogg.se/

Kommentera gärna inlägget här.
Jag kommer att svara dig här i min egen blogg, så välkommen tillbaka!


Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0